What actually is Cleantech?

 

Cleantech is frequently discussed. Everybody knows what it is. Do they?


Cleantech is profitable sustainable development
Cleantech, Clean Technology is a general term. It represents a diverse range of products, processes and services intended to create profitable sustainable development. Good and economical energy, clean water, nutritious food and, light but durable materials, are examples of what cleantech innovations help to produce for both current and coming generations.

Minimizing environmental burden and maximizing resource efficiency
Cleantech addresses problems that distance us from a sustainable society. Solutions help to minimize humanity’s negative impacts on the environment. The goal is to work with nature, not against it.

 

cleantech english

 

Cleantech is influencing the functionality of society
Cleantech is pollution control. Be it to air, water or soil. It is also recycling technologies and new materials to minimize use of scarce natural resources. Cleantech is clean energy production and, to secure effective use of energy, it also addresses problems associated with energy storage. Furthermore, cleantech brings solutions for securing food and freshwater supply for a growing population.

 

Sources
http://cleantechinn.se/cleantech-0
http://www.cleantech.admin.ch/cleantech/00505/index.html?lang=enhttp://www.dcti.de/en/cleantech/definition.html
http://www.kachan.com/about/cleaner-technology-definition-cleantech
http://whatis.techtarget.com/definition/clean-technology-clean-tech
http://www.tem.fi/files/33529/Cleantechin_strategisen_ohjelman_indikaattorit_loppuraportti_Gaia.pdf
http://www.stat.fi/meta/kas/puhtaan_tekniik.html
http://www.gurux.fi/index.php?q=fi/fi_blog05052011
http://www.tem.fi/files/35435/Suomesta_Cleantechin_edellakavija.pdf
http://www.cleantechfinland.com/?q=content/about-us

Mitä Cleantech oikeastaan on?

Cleantechistä puhutaan paljon. Kaikki tietävät mitä se on. Vai tietävätkö?

Cleantech on kestävää kehitystä tuottavasti
Clean Tech, Clean Technology eli Puhdas Teknologia on yleisnimi. Se käsittää kaikenlaisia tuotteita, prosesseja ja palveluja joiden avulla luodaan kestävää kehitystä tuottavasti. Cleantech innovaatioiden avulla tuotetaan hyvää ja edullista energiaa, puhdasta vettä, ravinteikasta ruokaa sekä kevyitä, mutta kestäviä materiaaleja. Sukupolvien ajan.

Ympäristövaikutusten minimointia, resurssitehokkuuden maksimointia
CleanTechin avulla käydään käsiksi ongelmiin, jotka erottavat meidät kestävästä yhteiskunnasta. Ratkaisut auttavat vähentämään ihmistoiminnan ympäristöön kohdistuvaa rasitusta. Tavoitteena on siis työskennellä luonnon ehdoilla, ei sitä vastaan.

Cleantech

Cleantech on yhteiskunnan toimivuuteen vaikuttamista
Cleantech on ilmaan, veteen ja maaperään kohdistuvien päästöjen hallintaa. Se on myös kierrätysteknologioita ja uusia materiaaleja. Näiden avulla voidaan vähentää niukkojen luonnonresurssien käyttöä. Cleantechillä tuotetaan puhdasta energiaa. Pureudutaan energian varastoinnin haasteisiin. Varmistetaan että energiaa voidaan käyttää tehokkaasti. Lisäksi Cleantechin avulla pyritään varmistaa ruoan riittävyys ja puhtaan veden saatavuus väestönkasvusta huolimatta.

Lähteitä
http://cleantechinn.se/cleantech-0
http://www.cleantech.admin.ch/cleantech/00505/index.html?lang=en
http://www.dcti.de/en/cleantech/definition.html
http://www.kachan.com/about/cleaner-technology-definition-cleantech
http://whatis.techtarget.com/definition/clean-technology-clean-tech
http://www.tem.fi/files/33529/Cleantechin_strategisen_ohjelman_indikaattorit_loppuraportti_Gaia.pdf
http://www.stat.fi/meta/kas/puhtaan_tekniik.html
http://www.gurux.fi/index.php?q=fi/fi_blog05052011
http://www.tem.fi/files/35435/Suomesta_Cleantechin_edellakavija.pdf
http://www.cleantechfinland.com/?q=content/about-us