Gör det lätt att sälja

Beakta intressenters behov. På lång sikt.

Det är överraskande enkelt att göra det lätt att sälja. Det gäller ”bara” att beakta intressenternas behov. Också på lång sikt.

Awecore Oy hjälper företag att identifiera, konkretisera och, uppfylla intressenters behov (t.ex. kunder, anställda).

Vi vill bidra till möjligast bra livsbetingelser. Det gör vi genom att hjälpa till att göra det lätt att sälja produkter som på något sätt bidrar t.ex. till att öka energieffektivitet & resurseffektivitet eller minska mängden avfall.  Vår unika kompetenskombination ger utmärkta förutsättningar för det.

Vi har över 20 års praktisk erfarenhet av B2B. Allt från att generera produktidéer till att förstärka global försäljning. Dessutom har vi över 10 års erfarenhet av behovsdriven kompetensutveckling och 5 års studier som anknyter till hållbar utveckling. På köpet kommer en rejäl dos av både målmedvetenhet och entusiasm.

Mera information om Awecore Ab finns på engelska. Våra kontaktuppgifter finns här. Sammandrag om bl.a Framtidsprognoser för 2010 –2052, Planetära gränsvärden och Energi finns vid Download.