Mitä Cleantech oikeastaan on?

Cleantechistä puhutaan paljon. Kaikki tietävät mitä se on. Vai tietävätkö?

Cleantech on kestävää kehitystä tuottavasti
Clean Tech, Clean Technology eli Puhdas Teknologia on yleisnimi. Se käsittää kaikenlaisia tuotteita, prosesseja ja palveluja joiden avulla luodaan kestävää kehitystä tuottavasti. Cleantech innovaatioiden avulla tuotetaan hyvää ja edullista energiaa, puhdasta vettä, ravinteikasta ruokaa sekä kevyitä, mutta kestäviä materiaaleja. Sukupolvien ajan.

Ympäristövaikutusten minimointia, resurssitehokkuuden maksimointia
CleanTechin avulla käydään käsiksi ongelmiin, jotka erottavat meidät kestävästä yhteiskunnasta. Ratkaisut auttavat vähentämään ihmistoiminnan ympäristöön kohdistuvaa rasitusta. Tavoitteena on siis työskennellä luonnon ehdoilla, ei sitä vastaan.

Cleantech

Cleantech on yhteiskunnan toimivuuteen vaikuttamista
Cleantech on ilmaan, veteen ja maaperään kohdistuvien päästöjen hallintaa. Se on myös kierrätysteknologioita ja uusia materiaaleja. Näiden avulla voidaan vähentää niukkojen luonnonresurssien käyttöä. Cleantechillä tuotetaan puhdasta energiaa. Pureudutaan energian varastoinnin haasteisiin. Varmistetaan että energiaa voidaan käyttää tehokkaasti. Lisäksi Cleantechin avulla pyritään varmistaa ruoan riittävyys ja puhtaan veden saatavuus väestönkasvusta huolimatta.

Lähteitä
http://cleantechinn.se/cleantech-0
http://www.cleantech.admin.ch/cleantech/00505/index.html?lang=en
http://www.dcti.de/en/cleantech/definition.html
http://www.kachan.com/about/cleaner-technology-definition-cleantech
http://whatis.techtarget.com/definition/clean-technology-clean-tech
http://www.tem.fi/files/33529/Cleantechin_strategisen_ohjelman_indikaattorit_loppuraportti_Gaia.pdf
http://www.stat.fi/meta/kas/puhtaan_tekniik.html
http://www.gurux.fi/index.php?q=fi/fi_blog05052011
http://www.tem.fi/files/35435/Suomesta_Cleantechin_edellakavija.pdf
http://www.cleantechfinland.com/?q=content/about-us