Maahanmuuttaja aloitti Suomen TYKY-toiminnan

TYKY-toiminta ei ole suomalainen keksintö. Eikä se edes ole uusi. 

TYKY-toiminnan eli työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on tukea työssä jaksamista ja työkyvyn säilymistä. Sitä pidetään suomalaisena keksintönä joka on saanut alkunsa työterveyshuollon kehittämisestä. TYKY- toimintaa on järjestetty parinkymmenen vuoden ajan. Katsaus Lohjan historiaan kertoo kuitenkin jotain aivan muuta.

Saksalaissyntyinen Carl Heitmann tuli köyhänä nuorukaisena v. 1853 Saksasta Nuutajärven lasitehtaalle töihin hyttimestariksi. Ei mennyt aikaakaan kun hän jo vuokrasi tehtaan ja johti sen liiketoimintaa. Vuonna 1869 hän osti Königstedtin Lasitehtaan Vantaan Riipilästä. Lohjalle hän muutti ostettuaan Vaanilan kartanon v. 1879.

Kansanvalistus oli Heitmannille sydämen asia. Siksi hän mm. ylläpiti Vaanilan koulua. Vuodesta 1883 Heitmann vapaaehtoisesti kustansi omista varoistaan Lohjan pitäjään kiertokoulun opettajan. Perustettuaan Vaanilan Ilma- ja Vesiparannuslaitoksen, eli Vaanilan Sanatorion v. 1894, Suomen TYKY – toiminta sai alkunsa.

Vaanilan Sanatorio oli monella tapaa erityinen. Siellä yhdistettiin luonnonmukainen elämäntapa ja veden oikea käyttö pastori Sebastian Kneippin menetelmän mukaisesti. Parantolan hinnat olivat kohtuullisia joten väkeä oli eri yhteiskuntaluokista. Lisäksi 15% potilaspaikoista oli varattu ns. Wapaapotilaille. Nämä olivat usein köyhiä opettajattaria joiden työssä jaksamista ja työkykyä Heitmann halusi tukea kuntoutuksella, liikunnalla ja virkistystoiminnalla.

Potilaille annettiin yksityiskohtaiset ohjeet sallittuja ruoka-aineita myöten. Ruoka oli yksinkertaista mutta maittavaa. Kirjasto tarjosi kirjoja lainaan ”mitättömän pientä maksua vastaan”. Seurusteluhuoneessa oli sekä sanomalehtiä että shakki-, lauta- ja muita pelejä. Urheilukentällä oli mahdollisuus mm. kroketin ja tenniksen pelaamiseen. Hevoskärryillä mentiin Lehmijärvellä olevalle uimarannalle. Retkiä järjestettiin lähialueiden kauniisiin maisemiin.

TYKY-toiminta oli siis varsin organisoitua jo 1800-luvun lopussa kiitos toimeliaan saksalaisen. Hyvä muistutus siitä ettei kaikki Suomessa oleva hyvä ole suomalaisten keksimää tai alulle panemaa.

 

Tekstiin liityvät kuvat ja lähdeluettelo: TYKY Toiminta alkoi Lohjan Vaanilasta

 

 

Hyödynnä henkilökunnan ääni


Jos organisaatiota kuvattaisiin jäävuorena edustaisi sen näkyvä osa ”miten sanomme tekevämme asioita” ja sen piilevä osa ”miten todellisuudessa teemme”. Tutkimusten mukaan 90 % organisaatiossa käytettävistä resursseista ovat näkymättömiä. Miten hyödynnät niitä?

 

Organisaation näkyviin resursseihin lasketaan tavoitteet, mitattavat tulokset, tekniikka, rakenteet, taloudelliset voimavarat ja käyttäytymismallit. Loppu 90 %, eli näkymätön osuus, pitää sisällään arvot, asenteet, ajatukset, uskomukset, odotukset, toiveet, tottumukset ja tunteet. Tässä osassa on paljon voimaa; se voi toimia asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistävästi – tai vastustavasti. Täältä voit kuulla henkilökunnan äänen. Kuuletko? Kuunteletko?

Yrityksen palveluksessa olevat ovat asiantuntijoita omassa työssään. Monella on paljon yritykseen liittyvää tietoa, näkemyksiä ja ideoita miten toimintaa voisi kehittää ja ongelmia ratkaista. Yleensä he jakavat tietoaan auliisti – jos heiltä kysytään. Heillä on yleensä vilpitön tahto rakentaa yhteistä hyvää. Käytännöllisten ideoiden rikkaus on mykistävä.

Mihin kysymyksiin haluat vastauksia? Mihin ongelmaan ratkaisun? Millaisiin asenteisiin haluat vaikuttaa? Mihin asiaan toivot uusia näkökulmia ja tuoreita ideoita?

Kohdennettu vuorovaikutteinen kysely antaa henkilökunnalle mahdollisuuden jakaa näkemyksiä ja, tulla kuulluksi. Kysely on lyhyt, mutta kattava. Se kohdennetaan vain olennaiseen. Vuorovaikutteisuus varmistaa vastausten konkreettisuuden. Samalla vastaajat tulevat turvallisella tavalla kuulluiksi heille tärkeissä asioissa. Lopputuloksena saadaan yksityiskohtaista, oleellista tietoa, kokonaiskuva vallitsevasta tilanteesta ja tunneilmastosta, sekä asiaan liittyviä konkreettisia tarpeita.

Kohdennettu vuorovaikutteinen kysely ja ryhmässä tapahtuva työstäminen on vahva yhdistelmä. Kysely käynnistää ajatusprosesseja ja konkretisoi ajatuksia ja tarpeita. Se luo hyvän pohjan ryhmässä tapahtuvaan ideointiin, tulevaisuuden hahmottamiseen, ongelmien ratkaisuun ja toimenpiteistä sopimiseen. Uuden luominen ja ongelmien ratkaiseminen yhdessä innostaa ja motivoi. Lisäksi se vahvistaa ryhmähenkeä. On helppo sitoutua tavoitteisiin kun on ollut mukana luomassa ne!

Miten haluat hyödyntää organisaatiosi piilevän voiman?

 

 

Auta viestin perillemenoa


Eikö viesti mene perille? Paketoi se motivoivaksi, tehokkaaksi ja toimivaksi

 

”Mitä hyötyä minulle on tästä?”. Kysymys on tiedostamattakin koko ajan mielessä koska tarpeet ohjaavat ihmisen toimintaa. Sen takia esim. Cleantech-yritysten olisi hyvä miettiä mitkä asiat ovat asiakkaille, työntekijöille ja muille sidosryhmille oikeasti tärkeitä, ja miten tarpeet ovat kestävällä tavalla tyydytettävissä. Myös pitkällä tähtäimellä. Motivoivaa.

 

Onnistuakseen viestinnässä kannattaisi oppia mainostajilta. Tätä mieltä on elokuvaohjaaja John Webster (Katastrofin aineksia, 2008). Esim. Ympäristöjärjestöt vetoavat järkeen, eli siihen mitä haluaisimme olla. Järjellä ei kuitenkaan inspiroida ihmisiä haluttuun toimintaan. Siitä huolehtii tunteet. Siksi mainostajat kohdistavat viestinsä tunteisiin, ja vaistoihin, eli eläimeen joka olemme. Tehokasta.

 

”Paketoi viestisi uudelleen. Jos (politiikassa) haluat saada kestäviä pitkän tähtäimen tuloksia on sinun painotettava lyhyen aikavälin etuja. Näin sanoo Jørgen Randers* yksi Limits to Growth kirjan tekijöistä kirjassaan ”2052- A global forecast for the next forty years”. Ymmärrän Randersin ohjeen kehotukseksi paketoida viesti muotoon joka on tehty vastaanottajalle sopivaksi. Niin teki pelastusarmeijakin, joka alkuaikoinaan otti sävelet suosituimmista kapakka- ja juomalauluista ja sanoitti ne hengellisiksi. Toimivaa.

 

Cleantech yrityksillä on hyvät edellytykset tehdä viestinnästään motivoivaa, tehokasta ja toimivaa. Elementit ovat jo olemassa. Tuotteet ovat järkeenkäypiä. Ne täyttävät tärkeitä tarpeita. Yritysten toiminnasta on jo, tai saa helposti luotua, uskottavia ja tunteisiin vetoavia tarinoita. Jäljelle jää vain paketoida viesti muotoon joka toimii sekä itselle että vastapuolelle. Jos homma ei toimi, paketoi uudestaan.

 

Lähteet:
http://issuu.com/aaltouniversity/docs/aum-04-www Aalto University Magazine 4/2012 s. 41. Kolumni, John Webster: Roolit vaihtoon, Lokakuu 2012
Randers, Jørgen, 2052 – A global forecast for the next forty years, 2012, 392 p. Chelsea Green Publishing. Kirjan yhteenveto: http://awecore.com/wp-content/uploads/Global-Forecast-2010-2052.pdf

 

Tarinan voimalla tuloksia


Tarina siivitti elinolosuhteiden parantamista

 

Perusinsinööri Veijo Miettinen kertoi Tekniikka &Talous lehden kolumnissaan 17.5.2013 miten EVAn äänitorvi Matti Apunen oli haukkunut suomalaisten huippufirmojen tarinoita tylsiksi. Olen itsekin pohtinut samaa. Miksi hyvä ja innostava asia pitää paketoida niin että se joko jättää lukijan/kuulijan täysin kylmäksi, tai tekee uniseksi? Kun saatavilla olisi se toinenkin vaihtoehto. Tarina.

Tarina on ikivanha väline kertoa merkityksellisistä asioista toisille ihmisille, esim. arvot siirtyvät tarinoiden kautta. Tarinoilla on ja on ollut keskeinen merkitys ihmisyhteisöjen evoluutiossa. Ne paljastavat että ihmisen aivot ovat edelleen lähes samanlaiset kuin heimoyhteisöjen aikana, esim. 4000 vuotta sitten.

Hyvä tarina jää mieleen. Se välittää monimutkaisia ideoita, helposti ymmärrettävässä ja hyvin muistettavassa muodossa. Saa aikaan oivalluksia ja toiminnan muutoksia. Hyvä tarina koskettaa. Sen herättämät tunteet inspiroivat toimintaan. Hyvä tarina avittaa myös Cleantech yritystä. Vaikuttavia esimerkkejä löytyy.

Kai Johan Jiang (Dalong Jiang s. 1965) loi maailman ensimmäisen biovoimaan liittyvän teollisuusketjun. Hänen yritystensä avulla bioenergian tuottaminen peltojätteestä tehtiin kiinassa mahdolliseksi. Alkusysäys oli vierailu biovoimalassa Ruotsissa jossa Jiang näki oljen hyödyntämisen mahdollisuudet.

Olki on puhtaan ja luotettavan energian lähde. Sen hyödyntäminen vähentää maatalouden ympäristökuormaa. Jätteen, eli tuhkan voi hyödyntää peltojen lannoitteena. Lisäksi oljen käytöllä voidaan kasvattaa köyhien maanviljelijöiden tuloja. Sekä ihmiset että ympäristö hyötyvät.

Jiang halusi tuoda oljenpolttoteknologian kiinaan. Hän näki siinä osaratkaisun Kiinan ympäristöön ja energiaan liittyviin ongelmiin. Lisäksi, sen avulla hän kasvattaisi todennäköisyyttä saada takaisin lapsuudenaikaisen sinisen taivaan, raikkaan ilman ja puhtaat joet.

Jiangin ja hänen tiiminsä voimanlähteeksi tuli siis tarina paremmasta huomisesta. Teknologia oli vain apuväline. Jiangia, viranomaisia, asiakkaita ja monia muita inspiroi tieto siitä, että jokainen 30 MW:n voimala luo n.1000 työpaikkaa, parantaa maanviljelijöiden tulotasoa, ja vähentää ympäristökuormitusta.

Tuloksia syntyi, ja nopeasti. Jiangin v. 2004 ja 2005 perustamat yritykset olivat jo kahdeksassa vuodessa luoneet n. 50000 maaseudulla olevaa työpaikkaa ja maksaneet yli 240 milj. € käteisenä maanviljelijöille. Tehköön perässä ken pystyy.

 

Lisätietoa:
2004 Jiang perusti teknologiayrityksensä Dragon Power (DP). Vuonna 2005 oli vuorossa biomassavoimaloita pyörittävä National Bio-energy Group (yhteisyritys State Grid Corporationin kanssa). Jiang myi osakkeensa DP:ssä Citibankille 2010. Yritys on nyt DP Cleantech. Tarina on yhä vahva, painotus ehkä muuttunut. Katso  “Re-energize waste”-video http://www.youtube.com/watch?v=EAmEim2T50U.
http://www.elore.fi/arkisto/2_03/ukk203.html tarinan voimasta
http://www.episodi.fi/artikkelit/tarinoita-syvalta/
http://www.knowledgeatwharton.com.cn/index.cfm?fa=viewArticle&articleID=2187&languageid=1 Published : 2010.03.03 Kai Johan Jiang (Jiang Da Long) of Dragon Power: An Entrepreneur’s High Hopes for China’s Biomass Energy Industry. Chairman of Dragon Power Group. Jiangs vision, direct subsidies, 50000 jobs
http://www.ey.com/CN/en/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year/EOY-2008-Winners
Emerging Entrepreneur Of The Year Category winner, China 2008, Jiang Kai, Johan, President, Dragon Power Co., Ltd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kai_Johan_Jiang Kai Johan Jiang
http://www.nbe.cn/HomePage/content_79.shtml  National Bioenergy Group , Jiang’s dream
http://www.dragonpower.com/HomePage/content_38.shtml State Power Group Co. DP was part of this.

 

Akma ja Taikajärvi


Tarina onnistumisen avaimista

 

Olipa kerran, suuren valtakunnan vanha kuningas jonka ainoa poika oli kuolemansairas. Taikuri neuvoi kuningasta: ”Juomalla taikajärven vettä poikasi voi parantua. Järvi on maan äärillä, missä taivas koskettaa vettä ja lataa siihen taikavoimaa.” Kuningas ilmoitti heti, että ken tuo taikavettä saa ruhtinaallisen palkinnon.

2 köyhää farmipoikaa lähtivät innokkaina etsimään taikajärveä. He halusivat palvella kuningasta, auttaa prinssiä, ja saada palkinnon. Käytyään lukuisten järvien luona pojat tajusivat uupuneina ja turhautuneina etteivät koskaan löytäisi taikajärveä. He palasivat kotiin. Samanaikaisesti prinssi oli vajonnut koomaan.

Akma, sisar, pyysi lupaa lähteä taikajärvelle. ”Ei missään tapauksessa! Olet liian nuori. Kokematon. Se on vaarallista. Veljesikään eivät löytäneet sitä”. ”Tahdon hakea vettä taikajärveltä. Se on tärketä meille kaikille valtakunnassa. En vielä tiedä miten, mutta olen vakuuttunut että saan apua matkalla. Niin tärkeä tehtävä on” Akma sanoi. Hän puhui sellaisella vakaumuksella että vanhemmat lopulta antoivat siunauksensa etsinnälle.

Akma lähti matkaan mukanaan kenttäpullo, vettä ja paahdettuja siemeniä, jotka hän jakoi muutaman nälkäisen linnun kanssa. Heille hän kertoi tarinansa ja kysyi tietävätkö ketään joka voisi auttaa. Aamulla hän kuuli lintujen keskustelevan. ”Hän oli meille hyvä. Auttakaamme häntä. Hän ei pääse perille ilman meitä”.

Ja niin kolibri, varpunen, varis, haukka ja kotka antoivat Akmalle yhden siipisulistaan ja sanoivat: ”Sulat vievät sinut minne haluat. Ne suojelevat sinua kunhan pidät ne näkyvillä ja sanot: ”Näen ja hyväksyn sinut”. Akma kiitti lintuja. Piti sulkia viuhkana ja sanoi ” Viekää minut taikajärvelle maailman ääriin”. Tuuli kuljetti Akman rannalle, missä taivas kosketti vedenpintaa. Se kuohui. Poreili. Hän oli perillä.

Yhtäkkiä Akma kuuli kamalaa meteliä. Satoja nälkäisiä, hurjan näköisiä rottia juoksi häntä kohden. Vavisten Akma piti viuhkaansa ja sanoi: ”Näen, ja hyväksyn sinut”. Rotat pysähtyivät. Huokasivat. Häipyivät.

Kävellessään veden luokse valtava käärme eteni nopeasti häntä kohden sihisten, kieltään lipoen. Akma katsoi täristen käärmettä. Piti viuhkaansa ja sanoi: ”Näen ja hyväksyn sinut.”
Käärme havahtui, sanoi “Ssshit! Ohoh! Väärä kohde”, ja jatkoi matkaansa.

Täyttäessään pulloa Akma näki vilauksen alligaattorista jolla oli kita ammollaan. Salamannopeasti Akma kääntyi, piti viuhkaansa ja sanoi: ”Näen, ja hyväksyn sinut. Alligaattori hämmentyi, haukotteli, ja nukahti. Akma täytti pullon, piti viuhkaansa edessään ja pyysi päästä prinssin luokse palatsiin.

Saatuaan muutaman pisaran taikavettä huulilleen, eloton prinssi avasi silmänsä. Saatuaan enemmän vettä hän istuutui ja sanoi: ”Kuinka vahvaksi tunnenkaan itseni!”.

”Pelastit poikani hengen, Akma. Olet tervetullut perheeseemme jos haluat. Mitä rikkauksia toivotkin, saat ne.”, sanoi kuningas. ”Suuri kiitos, Aama sanoi. Olen tyytyväinen jos täytätte kolme toivomusta. ”
”Totta kai, kultaseni. Mitä ikinä tahdot on sinun, sanoi kuningas”.

”Vanhempani ovat tehneet kovasti työtä elättääkseen minut ja veljeni. Toivon heille isomman farmin vanhuuden turvaksi.  Veljilleni toivon mahdollisuutta saada palvella teitä.”, Akma sanoi.
”Voit pitää toiveitasi jo täytettyinä”, kuningas sanoi. ”Entä kolmas toiveesi?”

“Tehtäväni ei olisi onnistunut ilman ystäviäni, kolibria, varpusta, varista, haukkaa, ja kotkaa. He antoivat minulle tarvitsemani voiman. Haluan osoittaa heille syvimmän kiitollisuuteni ja palauttaa siipisulat. En tarvitse niitä enää.” Sanottuaan tämän Akma huomasi lintujen olevan huoneessa. Ne näyttivät tyytyväisiltä.

”Ole hyvä, Akma. Sulat vain auttoivat sinua ottamaan oman taikavoimasi käyttöön. Olet todellakin Akma, Autenttinen tyttö jolla on Kykyä, Motivaatiota ja Asennetta. Jatka samaan malliin”. Ja niin hän tekikin.

Jossain vaiheessa Akma nai prinssin. Ja kaikki elivät onnellisina elämänsä loppuun asti.

 

Inspiraation lähteet:
http://www.waldorflibrary.org/Journal_Articles/GW5005.pdf , http://www.storiestogrowby.com/stories/magic_lake_incas.html

 

Mitä Cleantech oikeastaan on?

Cleantechistä puhutaan paljon. Kaikki tietävät mitä se on. Vai tietävätkö?

Cleantech on kestävää kehitystä tuottavasti
Clean Tech, Clean Technology eli Puhdas Teknologia on yleisnimi. Se käsittää kaikenlaisia tuotteita, prosesseja ja palveluja joiden avulla luodaan kestävää kehitystä tuottavasti. Cleantech innovaatioiden avulla tuotetaan hyvää ja edullista energiaa, puhdasta vettä, ravinteikasta ruokaa sekä kevyitä, mutta kestäviä materiaaleja. Sukupolvien ajan.

Ympäristövaikutusten minimointia, resurssitehokkuuden maksimointia
CleanTechin avulla käydään käsiksi ongelmiin, jotka erottavat meidät kestävästä yhteiskunnasta. Ratkaisut auttavat vähentämään ihmistoiminnan ympäristöön kohdistuvaa rasitusta. Tavoitteena on siis työskennellä luonnon ehdoilla, ei sitä vastaan.

Cleantech

Cleantech on yhteiskunnan toimivuuteen vaikuttamista
Cleantech on ilmaan, veteen ja maaperään kohdistuvien päästöjen hallintaa. Se on myös kierrätysteknologioita ja uusia materiaaleja. Näiden avulla voidaan vähentää niukkojen luonnonresurssien käyttöä. Cleantechillä tuotetaan puhdasta energiaa. Pureudutaan energian varastoinnin haasteisiin. Varmistetaan että energiaa voidaan käyttää tehokkaasti. Lisäksi Cleantechin avulla pyritään varmistaa ruoan riittävyys ja puhtaan veden saatavuus väestönkasvusta huolimatta.

Lähteitä
http://cleantechinn.se/cleantech-0
http://www.cleantech.admin.ch/cleantech/00505/index.html?lang=en
http://www.dcti.de/en/cleantech/definition.html
http://www.kachan.com/about/cleaner-technology-definition-cleantech
http://whatis.techtarget.com/definition/clean-technology-clean-tech
http://www.tem.fi/files/33529/Cleantechin_strategisen_ohjelman_indikaattorit_loppuraportti_Gaia.pdf
http://www.stat.fi/meta/kas/puhtaan_tekniik.html
http://www.gurux.fi/index.php?q=fi/fi_blog05052011
http://www.tem.fi/files/35435/Suomesta_Cleantechin_edellakavija.pdf
http://www.cleantechfinland.com/?q=content/about-us