Maahanmuuttaja aloitti Suomen TYKY-toiminnan

TYKY-toiminta ei ole suomalainen keksintö. Eikä se edes ole uusi. 

TYKY-toiminnan eli työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on tukea työssä jaksamista ja työkyvyn säilymistä. Sitä pidetään suomalaisena keksintönä joka on saanut alkunsa työterveyshuollon kehittämisestä. TYKY- toimintaa on järjestetty parinkymmenen vuoden ajan. Katsaus Lohjan historiaan kertoo kuitenkin jotain aivan muuta.

Saksalaissyntyinen Carl Heitmann tuli köyhänä nuorukaisena v. 1853 Saksasta Nuutajärven lasitehtaalle töihin hyttimestariksi. Ei mennyt aikaakaan kun hän jo vuokrasi tehtaan ja johti sen liiketoimintaa. Vuonna 1869 hän osti Königstedtin Lasitehtaan Vantaan Riipilästä. Lohjalle hän muutti ostettuaan Vaanilan kartanon v. 1879.

Kansanvalistus oli Heitmannille sydämen asia. Siksi hän mm. ylläpiti Vaanilan koulua. Vuodesta 1883 Heitmann vapaaehtoisesti kustansi omista varoistaan Lohjan pitäjään kiertokoulun opettajan. Perustettuaan Vaanilan Ilma- ja Vesiparannuslaitoksen, eli Vaanilan Sanatorion v. 1894, Suomen TYKY – toiminta sai alkunsa.

Vaanilan Sanatorio oli monella tapaa erityinen. Siellä yhdistettiin luonnonmukainen elämäntapa ja veden oikea käyttö pastori Sebastian Kneippin menetelmän mukaisesti. Parantolan hinnat olivat kohtuullisia joten väkeä oli eri yhteiskuntaluokista. Lisäksi 15% potilaspaikoista oli varattu ns. Wapaapotilaille. Nämä olivat usein köyhiä opettajattaria joiden työssä jaksamista ja työkykyä Heitmann halusi tukea kuntoutuksella, liikunnalla ja virkistystoiminnalla.

Potilaille annettiin yksityiskohtaiset ohjeet sallittuja ruoka-aineita myöten. Ruoka oli yksinkertaista mutta maittavaa. Kirjasto tarjosi kirjoja lainaan ”mitättömän pientä maksua vastaan”. Seurusteluhuoneessa oli sekä sanomalehtiä että shakki-, lauta- ja muita pelejä. Urheilukentällä oli mahdollisuus mm. kroketin ja tenniksen pelaamiseen. Hevoskärryillä mentiin Lehmijärvellä olevalle uimarannalle. Retkiä järjestettiin lähialueiden kauniisiin maisemiin.

TYKY-toiminta oli siis varsin organisoitua jo 1800-luvun lopussa kiitos toimeliaan saksalaisen. Hyvä muistutus siitä ettei kaikki Suomessa oleva hyvä ole suomalaisten keksimää tai alulle panemaa.

 

Tekstiin liityvät kuvat ja lähdeluettelo: TYKY Toiminta alkoi Lohjan Vaanilasta

 

 

Hyödynnä henkilökunnan ääni


Jos organisaatiota kuvattaisiin jäävuorena edustaisi sen näkyvä osa ”miten sanomme tekevämme asioita” ja sen piilevä osa ”miten todellisuudessa teemme”. Tutkimusten mukaan 90 % organisaatiossa käytettävistä resursseista ovat näkymättömiä. Miten hyödynnät niitä?

 

Organisaation näkyviin resursseihin lasketaan tavoitteet, mitattavat tulokset, tekniikka, rakenteet, taloudelliset voimavarat ja käyttäytymismallit. Loppu 90 %, eli näkymätön osuus, pitää sisällään arvot, asenteet, ajatukset, uskomukset, odotukset, toiveet, tottumukset ja tunteet. Tässä osassa on paljon voimaa; se voi toimia asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistävästi – tai vastustavasti. Täältä voit kuulla henkilökunnan äänen. Kuuletko? Kuunteletko?

Yrityksen palveluksessa olevat ovat asiantuntijoita omassa työssään. Monella on paljon yritykseen liittyvää tietoa, näkemyksiä ja ideoita miten toimintaa voisi kehittää ja ongelmia ratkaista. Yleensä he jakavat tietoaan auliisti – jos heiltä kysytään. Heillä on yleensä vilpitön tahto rakentaa yhteistä hyvää. Käytännöllisten ideoiden rikkaus on mykistävä.

Mihin kysymyksiin haluat vastauksia? Mihin ongelmaan ratkaisun? Millaisiin asenteisiin haluat vaikuttaa? Mihin asiaan toivot uusia näkökulmia ja tuoreita ideoita?

Kohdennettu vuorovaikutteinen kysely antaa henkilökunnalle mahdollisuuden jakaa näkemyksiä ja, tulla kuulluksi. Kysely on lyhyt, mutta kattava. Se kohdennetaan vain olennaiseen. Vuorovaikutteisuus varmistaa vastausten konkreettisuuden. Samalla vastaajat tulevat turvallisella tavalla kuulluiksi heille tärkeissä asioissa. Lopputuloksena saadaan yksityiskohtaista, oleellista tietoa, kokonaiskuva vallitsevasta tilanteesta ja tunneilmastosta, sekä asiaan liittyviä konkreettisia tarpeita.

Kohdennettu vuorovaikutteinen kysely ja ryhmässä tapahtuva työstäminen on vahva yhdistelmä. Kysely käynnistää ajatusprosesseja ja konkretisoi ajatuksia ja tarpeita. Se luo hyvän pohjan ryhmässä tapahtuvaan ideointiin, tulevaisuuden hahmottamiseen, ongelmien ratkaisuun ja toimenpiteistä sopimiseen. Uuden luominen ja ongelmien ratkaiseminen yhdessä innostaa ja motivoi. Lisäksi se vahvistaa ryhmähenkeä. On helppo sitoutua tavoitteisiin kun on ollut mukana luomassa ne!

Miten haluat hyödyntää organisaatiosi piilevän voiman?

 

 

Make winning decisions

 

Most decisions are made with best intentions. Still, about half of business decisions end in failure.

 

More than 20 years of study* on how decisions are made concluded that decisions fail half the time. Two out of three decisions use failure prone tactics. That’s a lot, isn’t? Read here what you can do to lift the odds that your decisions will be successful.

 

1. Know what you want
Set the right focus. Know what you want to accomplish and how you know you have got it. Knowing why the goal is important. It gives you a purpose and, motivation to act. It also helps you inspire and motivate others. However, defining what and why can be tough. If it is so for you, let a sparring partner help you get it cleared.

 

2. Determine your starting point
Make a reality-check. Is your goal doable? Realistic? Sustainable? Go through the facts. Evaluate possibilities. Requirements. Consequences. Crucial success-parameters. Needed action. Don’t forget the overall picture. Is it clear for you? If not, get someone to compile it and present it in a graspable way.

 

3. Define your needs
What are the questions you need answers to? Know that once you identify questions, answers can be found. Think through what you still need to reach the target. More clarity? New ideas? Smart solutions? Knowing true stakeholder needs? Feedback on how a decision would be received? Other? Make a list.

 

4. Engage stakeholders
There are many out there eager to help you with your meaningful goal. Provided you ask them. Ask and listen. Repeatedly. Identify and clarify their specific needs and opinions. Acknowledge them. Let your stakeholders be heard. It helps you to get them actively working for the goal both with you and for you.

 

5. Communicate successfully
Keep your helpers inspired and motivated. Tell what’s going on and why. Share results openly. Show you appreciate their engagement. Express it clearly. Do respond to the input. Follow-up. It pays.

 

Making wise and winning decisions require a high degree of courage and integrity. The end result is clear: a winning decision is good for the company, its stakeholders (including nature), and the decision maker. Everyone wins.

 

* see  http://ihdynamics.co.za/publications/articles/why-decisions-fail

 

Auta viestin perillemenoa


Eikö viesti mene perille? Paketoi se motivoivaksi, tehokkaaksi ja toimivaksi

 

”Mitä hyötyä minulle on tästä?”. Kysymys on tiedostamattakin koko ajan mielessä koska tarpeet ohjaavat ihmisen toimintaa. Sen takia esim. Cleantech-yritysten olisi hyvä miettiä mitkä asiat ovat asiakkaille, työntekijöille ja muille sidosryhmille oikeasti tärkeitä, ja miten tarpeet ovat kestävällä tavalla tyydytettävissä. Myös pitkällä tähtäimellä. Motivoivaa.

 

Onnistuakseen viestinnässä kannattaisi oppia mainostajilta. Tätä mieltä on elokuvaohjaaja John Webster (Katastrofin aineksia, 2008). Esim. Ympäristöjärjestöt vetoavat järkeen, eli siihen mitä haluaisimme olla. Järjellä ei kuitenkaan inspiroida ihmisiä haluttuun toimintaan. Siitä huolehtii tunteet. Siksi mainostajat kohdistavat viestinsä tunteisiin, ja vaistoihin, eli eläimeen joka olemme. Tehokasta.

 

”Paketoi viestisi uudelleen. Jos (politiikassa) haluat saada kestäviä pitkän tähtäimen tuloksia on sinun painotettava lyhyen aikavälin etuja. Näin sanoo Jørgen Randers* yksi Limits to Growth kirjan tekijöistä kirjassaan ”2052- A global forecast for the next forty years”. Ymmärrän Randersin ohjeen kehotukseksi paketoida viesti muotoon joka on tehty vastaanottajalle sopivaksi. Niin teki pelastusarmeijakin, joka alkuaikoinaan otti sävelet suosituimmista kapakka- ja juomalauluista ja sanoitti ne hengellisiksi. Toimivaa.

 

Cleantech yrityksillä on hyvät edellytykset tehdä viestinnästään motivoivaa, tehokasta ja toimivaa. Elementit ovat jo olemassa. Tuotteet ovat järkeenkäypiä. Ne täyttävät tärkeitä tarpeita. Yritysten toiminnasta on jo, tai saa helposti luotua, uskottavia ja tunteisiin vetoavia tarinoita. Jäljelle jää vain paketoida viesti muotoon joka toimii sekä itselle että vastapuolelle. Jos homma ei toimi, paketoi uudestaan.

 

Lähteet:
http://issuu.com/aaltouniversity/docs/aum-04-www Aalto University Magazine 4/2012 s. 41. Kolumni, John Webster: Roolit vaihtoon, Lokakuu 2012
Randers, Jørgen, 2052 – A global forecast for the next forty years, 2012, 392 p. Chelsea Green Publishing. Kirjan yhteenveto: http://awecore.com/wp-content/uploads/Global-Forecast-2010-2052.pdf

 

Tarinan voimalla tuloksia


Tarina siivitti elinolosuhteiden parantamista

 

Perusinsinööri Veijo Miettinen kertoi Tekniikka &Talous lehden kolumnissaan 17.5.2013 miten EVAn äänitorvi Matti Apunen oli haukkunut suomalaisten huippufirmojen tarinoita tylsiksi. Olen itsekin pohtinut samaa. Miksi hyvä ja innostava asia pitää paketoida niin että se joko jättää lukijan/kuulijan täysin kylmäksi, tai tekee uniseksi? Kun saatavilla olisi se toinenkin vaihtoehto. Tarina.

Tarina on ikivanha väline kertoa merkityksellisistä asioista toisille ihmisille, esim. arvot siirtyvät tarinoiden kautta. Tarinoilla on ja on ollut keskeinen merkitys ihmisyhteisöjen evoluutiossa. Ne paljastavat että ihmisen aivot ovat edelleen lähes samanlaiset kuin heimoyhteisöjen aikana, esim. 4000 vuotta sitten.

Hyvä tarina jää mieleen. Se välittää monimutkaisia ideoita, helposti ymmärrettävässä ja hyvin muistettavassa muodossa. Saa aikaan oivalluksia ja toiminnan muutoksia. Hyvä tarina koskettaa. Sen herättämät tunteet inspiroivat toimintaan. Hyvä tarina avittaa myös Cleantech yritystä. Vaikuttavia esimerkkejä löytyy.

Kai Johan Jiang (Dalong Jiang s. 1965) loi maailman ensimmäisen biovoimaan liittyvän teollisuusketjun. Hänen yritystensä avulla bioenergian tuottaminen peltojätteestä tehtiin kiinassa mahdolliseksi. Alkusysäys oli vierailu biovoimalassa Ruotsissa jossa Jiang näki oljen hyödyntämisen mahdollisuudet.

Olki on puhtaan ja luotettavan energian lähde. Sen hyödyntäminen vähentää maatalouden ympäristökuormaa. Jätteen, eli tuhkan voi hyödyntää peltojen lannoitteena. Lisäksi oljen käytöllä voidaan kasvattaa köyhien maanviljelijöiden tuloja. Sekä ihmiset että ympäristö hyötyvät.

Jiang halusi tuoda oljenpolttoteknologian kiinaan. Hän näki siinä osaratkaisun Kiinan ympäristöön ja energiaan liittyviin ongelmiin. Lisäksi, sen avulla hän kasvattaisi todennäköisyyttä saada takaisin lapsuudenaikaisen sinisen taivaan, raikkaan ilman ja puhtaat joet.

Jiangin ja hänen tiiminsä voimanlähteeksi tuli siis tarina paremmasta huomisesta. Teknologia oli vain apuväline. Jiangia, viranomaisia, asiakkaita ja monia muita inspiroi tieto siitä, että jokainen 30 MW:n voimala luo n.1000 työpaikkaa, parantaa maanviljelijöiden tulotasoa, ja vähentää ympäristökuormitusta.

Tuloksia syntyi, ja nopeasti. Jiangin v. 2004 ja 2005 perustamat yritykset olivat jo kahdeksassa vuodessa luoneet n. 50000 maaseudulla olevaa työpaikkaa ja maksaneet yli 240 milj. € käteisenä maanviljelijöille. Tehköön perässä ken pystyy.

 

Lisätietoa:
2004 Jiang perusti teknologiayrityksensä Dragon Power (DP). Vuonna 2005 oli vuorossa biomassavoimaloita pyörittävä National Bio-energy Group (yhteisyritys State Grid Corporationin kanssa). Jiang myi osakkeensa DP:ssä Citibankille 2010. Yritys on nyt DP Cleantech. Tarina on yhä vahva, painotus ehkä muuttunut. Katso  “Re-energize waste”-video http://www.youtube.com/watch?v=EAmEim2T50U.
http://www.elore.fi/arkisto/2_03/ukk203.html tarinan voimasta
http://www.episodi.fi/artikkelit/tarinoita-syvalta/
http://www.knowledgeatwharton.com.cn/index.cfm?fa=viewArticle&articleID=2187&languageid=1 Published : 2010.03.03 Kai Johan Jiang (Jiang Da Long) of Dragon Power: An Entrepreneur’s High Hopes for China’s Biomass Energy Industry. Chairman of Dragon Power Group. Jiangs vision, direct subsidies, 50000 jobs
http://www.ey.com/CN/en/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year/EOY-2008-Winners
Emerging Entrepreneur Of The Year Category winner, China 2008, Jiang Kai, Johan, President, Dragon Power Co., Ltd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kai_Johan_Jiang Kai Johan Jiang
http://www.nbe.cn/HomePage/content_79.shtml  National Bioenergy Group , Jiang’s dream
http://www.dragonpower.com/HomePage/content_38.shtml State Power Group Co. DP was part of this.

 

Make training stick


Frequently cited estimates claim, that only 10-30% of training transfers into actual use on the job. 

 

Congratulations if you belong to the minority having experienced successful training transfers. If not, know that it’s doable, and even simple, to dramatically increase training transfer. However, you have to be prepared to invest both time and effort. The 7 steps make it easier for you to succeed.


1. Require results
How many of your training programs have specific measurable goals? Which are your requirements on the trainers? What do you demand from the participants? What results do you want? Do you know? To get results, expect results. Demand results. Make sure goals are specific and measurable. Communicate them.


2. Engage participants
Nobody changes without a reason. Give a meaningful context for the program. Why is it important? Make sure the program enables contribution to business and organization goals. Address real needs linked to work and own life. Demonstrate that the participant matters. Listen and respond, again and again.


3. Build in repetition
Repetition is the mother of learning. Foster it. Let program components form a logical whole. Make sure components work both independently, and together. Build up. Let parts overlap. Feed in relevant information before, during and after the program. Repeat key points in different ways. Give them time to sink in.


4. Keep it hands-on
Research shows that far more people act themselves into new ways of thinking than think themselves into new ways of acting. Build the confidence needed to act. Run exercises to integrate new thinking, behaviour and necessary information. Make sure exercises are linked to work, business and/or individual needs.


5. Make it easy to learn

The trainer makes the difference. Choose trainers that not only master their subject but also are masters on how to make learning easy and fun. They honour different learning styles. Involve participants. Address and meet needs. Keep in mind that in general, no more than half of the material presented should be new.


6. Support training transfer

Use it or lose it. To get new skills into everyday routines, most people need assistance, encouragement and feedback when learning. Build in a coaching element. Be it through a coach, fellow participant(s) or a supervisor. Tell how you will follow up. How do you know the training transfer has been successful?


7. Call on someone to make it easier for you
There are specialists to help you determine specific &measurable goals. Identify needs. Involve participants. Create the concept. Specify requirements. Design exercises. Plan support. Follow up. You name it. Allow yourself to make it easier for you.

 

Remember Benjamin Franklins words and you’ll know how to make training stick: “Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn”.

 

What makes Cleantech companies attractive to employees?

 

Taking care of our wellbeing as a species without causing harm to living conditions, makes the sweet spot for Cleantech companies. It’s also a reason to attract and retain talented people.


You need to know one thing: Needs drive action. Consciously or not, what ever you do is done in an effort to meet a need. Be it to survive or to strive for fulfilment. Needs direct wellbeing, and performance. When your needs are met you feel good. When they are not met, you feel bad. This is valid for anyone, anywhere, anytime. Needs are universal, also at work.

Live, Love, Learn, and Leave a Legacy. This is how Dr Stephen Covey (1932-2012) simplified our universal, human needs. You need to Live, i.e. to safely get by. You will always need Love, i.e. to belong to a group, friendship & love and to get attention & recognition. Once these very fundamental needs are met, the needs to Learn & Leave a Legacy get more dominant. The ability to fulfil those needs at work is crucial for many top-performers. See the figure below to know what employers can do to attract and retain these talents.


Best employees seek frequent opportunities to learn and grow their knowledge and skills. Cleantech companies are ahead of development. They make new inventions, or improve old ones to create profitable sustainable development. They are able to continuously provide employees with numerous creative challenges, possibilities to obtain new knowledge and learn.

Talents often want to contribute to a higher cause. They want to benefit individuals, societies, and the planet as a whole. Doing “good” feels good. Taking care of the wellbeing of the human species, and living conditions is in the DNA of Cleantech companies. They help to make e.g. good and economical energy, clean water and nutritious food accessible for both current and future generations. That provides meaningful goals to work for.

Beautifully enough, when employees in Cleantech companies meet their own needs to Live, Love, Learn, and Leave a Legacy, they simultaneously help others to meet their basic needs as well. Everybody wins.

 

Akma ja Taikajärvi


Tarina onnistumisen avaimista

 

Olipa kerran, suuren valtakunnan vanha kuningas jonka ainoa poika oli kuolemansairas. Taikuri neuvoi kuningasta: ”Juomalla taikajärven vettä poikasi voi parantua. Järvi on maan äärillä, missä taivas koskettaa vettä ja lataa siihen taikavoimaa.” Kuningas ilmoitti heti, että ken tuo taikavettä saa ruhtinaallisen palkinnon.

2 köyhää farmipoikaa lähtivät innokkaina etsimään taikajärveä. He halusivat palvella kuningasta, auttaa prinssiä, ja saada palkinnon. Käytyään lukuisten järvien luona pojat tajusivat uupuneina ja turhautuneina etteivät koskaan löytäisi taikajärveä. He palasivat kotiin. Samanaikaisesti prinssi oli vajonnut koomaan.

Akma, sisar, pyysi lupaa lähteä taikajärvelle. ”Ei missään tapauksessa! Olet liian nuori. Kokematon. Se on vaarallista. Veljesikään eivät löytäneet sitä”. ”Tahdon hakea vettä taikajärveltä. Se on tärketä meille kaikille valtakunnassa. En vielä tiedä miten, mutta olen vakuuttunut että saan apua matkalla. Niin tärkeä tehtävä on” Akma sanoi. Hän puhui sellaisella vakaumuksella että vanhemmat lopulta antoivat siunauksensa etsinnälle.

Akma lähti matkaan mukanaan kenttäpullo, vettä ja paahdettuja siemeniä, jotka hän jakoi muutaman nälkäisen linnun kanssa. Heille hän kertoi tarinansa ja kysyi tietävätkö ketään joka voisi auttaa. Aamulla hän kuuli lintujen keskustelevan. ”Hän oli meille hyvä. Auttakaamme häntä. Hän ei pääse perille ilman meitä”.

Ja niin kolibri, varpunen, varis, haukka ja kotka antoivat Akmalle yhden siipisulistaan ja sanoivat: ”Sulat vievät sinut minne haluat. Ne suojelevat sinua kunhan pidät ne näkyvillä ja sanot: ”Näen ja hyväksyn sinut”. Akma kiitti lintuja. Piti sulkia viuhkana ja sanoi ” Viekää minut taikajärvelle maailman ääriin”. Tuuli kuljetti Akman rannalle, missä taivas kosketti vedenpintaa. Se kuohui. Poreili. Hän oli perillä.

Yhtäkkiä Akma kuuli kamalaa meteliä. Satoja nälkäisiä, hurjan näköisiä rottia juoksi häntä kohden. Vavisten Akma piti viuhkaansa ja sanoi: ”Näen, ja hyväksyn sinut”. Rotat pysähtyivät. Huokasivat. Häipyivät.

Kävellessään veden luokse valtava käärme eteni nopeasti häntä kohden sihisten, kieltään lipoen. Akma katsoi täristen käärmettä. Piti viuhkaansa ja sanoi: ”Näen ja hyväksyn sinut.”
Käärme havahtui, sanoi “Ssshit! Ohoh! Väärä kohde”, ja jatkoi matkaansa.

Täyttäessään pulloa Akma näki vilauksen alligaattorista jolla oli kita ammollaan. Salamannopeasti Akma kääntyi, piti viuhkaansa ja sanoi: ”Näen, ja hyväksyn sinut. Alligaattori hämmentyi, haukotteli, ja nukahti. Akma täytti pullon, piti viuhkaansa edessään ja pyysi päästä prinssin luokse palatsiin.

Saatuaan muutaman pisaran taikavettä huulilleen, eloton prinssi avasi silmänsä. Saatuaan enemmän vettä hän istuutui ja sanoi: ”Kuinka vahvaksi tunnenkaan itseni!”.

”Pelastit poikani hengen, Akma. Olet tervetullut perheeseemme jos haluat. Mitä rikkauksia toivotkin, saat ne.”, sanoi kuningas. ”Suuri kiitos, Aama sanoi. Olen tyytyväinen jos täytätte kolme toivomusta. ”
”Totta kai, kultaseni. Mitä ikinä tahdot on sinun, sanoi kuningas”.

”Vanhempani ovat tehneet kovasti työtä elättääkseen minut ja veljeni. Toivon heille isomman farmin vanhuuden turvaksi.  Veljilleni toivon mahdollisuutta saada palvella teitä.”, Akma sanoi.
”Voit pitää toiveitasi jo täytettyinä”, kuningas sanoi. ”Entä kolmas toiveesi?”

“Tehtäväni ei olisi onnistunut ilman ystäviäni, kolibria, varpusta, varista, haukkaa, ja kotkaa. He antoivat minulle tarvitsemani voiman. Haluan osoittaa heille syvimmän kiitollisuuteni ja palauttaa siipisulat. En tarvitse niitä enää.” Sanottuaan tämän Akma huomasi lintujen olevan huoneessa. Ne näyttivät tyytyväisiltä.

”Ole hyvä, Akma. Sulat vain auttoivat sinua ottamaan oman taikavoimasi käyttöön. Olet todellakin Akma, Autenttinen tyttö jolla on Kykyä, Motivaatiota ja Asennetta. Jatka samaan malliin”. Ja niin hän tekikin.

Jossain vaiheessa Akma nai prinssin. Ja kaikki elivät onnellisina elämänsä loppuun asti.

 

Inspiraation lähteet:
http://www.waldorflibrary.org/Journal_Articles/GW5005.pdf , http://www.storiestogrowby.com/stories/magic_lake_incas.html

 

What makes the sweet spot for Cleantech companies?

 

“The beginning of wisdom is to acknowledge the facts. Fighting reality is in vain. It can’t lead to success”
J.K Paasikivi, President of Finland 1946-1956

 

Paasikivi’s words are good reminders for all who dream about a sustainable future, and especially for all of us that are willing to go the extra mile to create it. There are many realities to acknowledge.

Firstly. We are loosing the safe space within which humanity can operate and flourish.
Nine interdependent “Planetary Boundaries” define a safe operating space for humanity. Crossing them imply a risk of irreversible and abrupt change. Climate Change, Biodiversity and Nitrogen boundaries are already crossed. Many of the others, i.e. Ocean Acidification, Freshwater use, Land use change, Ozone layer depletion, Aerosol, and Chemical pollution boundaries, have the same course.

Secondly. Humanity is increasing its burden on the planet.
Population is growing. That’s a given. Elimination of poverty is a top-priority economic and social concern for emerging economies. This means that economic growth is also a given. It will imply increasing resource use and greenhouse gas emissions in a situation where we already over-emit and over-consume. Hardly anyone will voluntarily decrease the current level of comfort. The strain on planetary boundaries will further increase.

Both realities pose huge challenges, and their combination summarizes the challenge of our lifetime: How to take care of our wellbeing as a species without causing harm to our (future) living conditions? The question could also be put differently:

How to deliver economic growth and stay within the planetary boundaries?

Delivering answers to that question give the sweet spots for Cleantech companies.

 

For condensed information on Planetary Boundaries, Climate Change and how the future will look like, please, go to http://awecore.com/download/ ‎.

What actually is Cleantech?

 

Cleantech is frequently discussed. Everybody knows what it is. Do they?


Cleantech is profitable sustainable development
Cleantech, Clean Technology is a general term. It represents a diverse range of products, processes and services intended to create profitable sustainable development. Good and economical energy, clean water, nutritious food and, light but durable materials, are examples of what cleantech innovations help to produce for both current and coming generations.

Minimizing environmental burden and maximizing resource efficiency
Cleantech addresses problems that distance us from a sustainable society. Solutions help to minimize humanity’s negative impacts on the environment. The goal is to work with nature, not against it.

 

cleantech english

 

Cleantech is influencing the functionality of society
Cleantech is pollution control. Be it to air, water or soil. It is also recycling technologies and new materials to minimize use of scarce natural resources. Cleantech is clean energy production and, to secure effective use of energy, it also addresses problems associated with energy storage. Furthermore, cleantech brings solutions for securing food and freshwater supply for a growing population.

 

Sources
http://cleantechinn.se/cleantech-0
http://www.cleantech.admin.ch/cleantech/00505/index.html?lang=enhttp://www.dcti.de/en/cleantech/definition.html
http://www.kachan.com/about/cleaner-technology-definition-cleantech
http://whatis.techtarget.com/definition/clean-technology-clean-tech
http://www.tem.fi/files/33529/Cleantechin_strategisen_ohjelman_indikaattorit_loppuraportti_Gaia.pdf
http://www.stat.fi/meta/kas/puhtaan_tekniik.html
http://www.gurux.fi/index.php?q=fi/fi_blog05052011
http://www.tem.fi/files/35435/Suomesta_Cleantechin_edellakavija.pdf
http://www.cleantechfinland.com/?q=content/about-us